Pracownicze Plany Kapitałowe

Nazywane skrótowo PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią ciekawy i bezpieczny sposób odkładania pieniędzy na przyszłość. Warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości, ponieważ jest dostępna w większości firm i może objąć zdecydowaną większość Polaków pracujących i odprowadzających składki emerytalne.

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają na oszczędzanie z pomocą pracodawcy i państwa, a jednocześnie nie są powiązane ze standardowym systemem emerytalnym. Stanowić mają niezależny element oszczędności, z których można będzie korzystać po przejściu na emeryturę. Jak działa PPK? Pozwala oszczędzać długofalowo, pobierając miesięcznie 2% z miesięcznego wynagrodzenia pracownika oraz 1,5 % miesięcznego wynagrodzenia pracownika dopłacane dodatkowo przez pracodawcę. Wsparcie ze strony państwa polega z kolei na jednorazowej, powitalnej wpłacie w wysokości 250 zł oraz dopłacie, którą państwo przekazuje raz w roku w wysokości 240 zł.

Analizując powyższe dane można dojść do wniosku, że Pracownicze Plany Kapitałowe to doskonały sposób na długoterminowe oszczędzanie. Co więcej, nie trzeba nic robić, aby przystąpić do PPK. Dla wszystkich osób pracujących, odprowadzających składki, które mają od 18 do 55 lat przystąpienie do PPK następuje automatycznie. Jeśli jednak ktoś nie chce korzystać z tej opcji, może uzupełnić odpowiedni wniosek i zrezygnować z udziału w systemie oszczędzania zwanym PPK.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*