Po co wykonywać analizę cen konkurencji?

Działalność gospodarcza jak i każda inna, która generuje koszty i zyski wymaga  znajomości rynku i swojej konkurencji. Kontrola cen konkurencji to tylko niewielki ułamek badań jakie przedsiębiorca powinien przedsięwziąć.

Jakie efekty przynosi analiza cen konkurencji?

Analiza cen konkurencji może przełożyć się na widoczne efekty w postaci ustalenia jak bardzo atrakcyjna jest cena produktu oferowanego przez przedsiębiorcę, ale także pozwala podjąć działania, które poprawią sytuację produktu wypuszczanego na rynek. Czasem wystarczającym zabiegiem jest obniżenie marży. Może to uatrakcyjnić produkt, co sprawi że sprzedaż wzrośnie.

Wykonanie analizy pozwala sprzedawcy na podjęcie takich działań jak: obniżenie marży czy wyszukanie tańszego dostawcy.

Takie czynności umożliwiają poprawę atrakcyjności cenowej oferowanych produktów, a tym samym dopasowanie do aktualnego rynku poprzez zmianę cen. Czasem zmiany te konieczne są do utrzymania tylko przez pewien okres czasu, a czasem nawet na stałe. Analiza cen konkurencji jest przydatna, gdy przedsiębiorca potrafi wyciągać z niej wnioski. Dzięki temu sprzedawca stworzy najbardziej atrakcyjną ofertę na rynku.

Na czym polega analiza cen konkurencji?

Są to działania, które pozwalają na zebranie informacji o konkurencji i zestawienie ich w przejrzysty sposób. Analiza jest wykonywana pod kątem potrzeb klienta i potrzebnych mu informacji. Zebrane dane umożliwiają porównanie firmy na tle konkurencji.

Analiza jest dokonywana w wielu obszarach jak:

  • oferowane produkty i usługi konkurencji,
  • do jakich klientów dociera konkurencyjna oferta,
  • jakimi kanałami sprzedaży posługuje się konkurencja,
  • jaka jest i w jakiej liczbie grupa docelowa,
  • co pozwoli na wyróżnienie się,
  • jaki jest odpowiedni model finansowania własnego przedsiębiorstwa,
  • mocne i słabe strony konkurencji.

Sprawdź źródło: https://dealavo.com/en