Jakie konkretnie są zalety inwestowania w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości, tak samo jak inne metody inwestowania, ma naprawdę bardzo wiele korzyści. Jakie zatem możemy wymienić zalety jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości oraz dlaczego inwestorzy wciąż mieszkania uważają za taki korzystny sposób zarabiania? O tym już za chwilę.

Przede wszystkim rentowność

Dobrany odpowiednio sposób inwestowania w nieruchomości stać się może źródłem zwrotu ponadprzeciętnego z kapitału zainwestowanego. Przeciętna inwestycja w nieruchomość na wynajem wynosi 5,28% w skali roku. Mowa oczywiście o Polsce. Doświadczenia wielu inwestorów wskazują tak naprawdę, że wynik ten może być o wiele, wiele lepszy. Musimy jednak umiejętnie podchodzić do procesu całościowego inwestowania. Inwestorzy poprzez inwestycje trafione mogą nawet wygenerować zysk na poziomie 20% na rok. Licząc sam wskaźnik rentowności czy też zwrotu z inwestycji wziąć warto pod uwagę wszelakie koszty, które dotyczą inwestycji. Warto pamiętać szczególnie o wszelkich kosztach, które są rozkładane na lata. Mowa tutaj o remontach, wyposażeniu czy też ubezpieczeniu. Nieuwzględnienie wydawałoby się nakładów mało istotnych jest tak naprawdę bardzo ważne. Ma bowiem wpływ na samą opłacalność inwestycji. Inwestycję potencjalną w nieruchomości zawsze warto porównać z innymi formami dostępnymi jeśli chodzi o lokowanie kapitału, na przykład inwestycjami w złoto, akcje, obligacje czy też lokatami.

Czasowy horyzont

Drugą zaletą inwestowania jest możliwość doboru horyzontu czasowego odpowiedniego przez inwestora. Mogą to być krótkoterminowe inwestycje. Jest to zakup mieszkania po cenie okazjonalnej oraz sprzedaż po wyższej cenie. Zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy przeprowadzić można całość działań w ramach flipa. Nieruchomości umożliwiają realizację inwestycyjnych projektów także na nieco dłuższy okres, na przykład podnajem na okres powiedzmy dziesięciu lat. W przypadku podnajmu zacząć można inwestować już kilka tysięcy złotych. Można oczywiście inwestować w nieruchomości także na okres znacznie dłuższy, a już szczególnie poprzez zakup mieszkania i jej wynajem. Aby zacząć w ten sposób inwestować wystarczy w ten sposób, że pokryjemy jedynie część z wartości nieruchomości oraz jej wynajem, a na całą resztę zaciągamy kredyt w banku. Warto także pod uwagę wziąć różne poziomy ryzyka, które są związane z różnymi formami inwestowania w dane nieruchomości zanim się podejmie decyzję inwestycyjną konkretną.

Przychód pasywny

Wszelkie inwestycje w nieruchomości, w przypadku podnajmu jak i także zakupu nieruchomości na wynajem, zapewniają najczęściej stały przychód okresowy. Wielkość dochodu faktycznego jest zależna nie tylko od rodzaju samej nieruchomości, ale także od tego czy się posiłkujemy hipotecznym kredytem czy też kupujemy całkowicie za gotówkę. Jednak niemniej od samego momentu wprowadzenia się lokatorów co miesiąc nam wpływają środki na konto, a zaangażowanie czasowe jest naprawdę minimalne. Najczęściej jest to prawdopodobnie podkreślana zaleta jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości.

Źródło informacji: http://higasaclub.pl


Adres i kontakt

HIGASA nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132
80-286 Gdańsk
tel: +48 734 732 528